Peruskurssilta pohjatiedot ja verkostot

Pakkausalan peruskurssi 88.


Paikka: Messukeskus (kongressikeskus Siipi), Helsinki.

  1. jakso 17.-18.9.2024
  2. jakso 29.-31.10.2024
  3. jakso 15.-16.1.2025

Osallistumismaksu Suomen Pakkausyhdistyksen jäsenyrityksissä toimivilta 3600 €, muilta 3900 € (+alv. 24 %).

Kurssin hintaan sisältyy myös alan perusteos, Kestävä pakkaus -kirja.

Mikä peruskurssi?


Suomen Pakkausyhdistyksen kerran vuodessa järjestämä peruskurssi koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta, jotka pidetään syys- ja tammikuun välisenä aikana. Koulutus järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Jaksojen aikana pidetään seitsemän tiivistä päivää lähiopetusta, joiden aikana käydään läpi eri mm. pakkausmateriaalit, logistiikan vaatimukset pakkaamiselle, pakkaussuunnittelu, pakkausten painaminen, pakkausvaihtoehdot, kehittyvät pakkausmateriaalit ja teollinen pakkaaminen ja kustannukset.

Kurssin luennoitsijoina toimivat alan parhaat asiantuntijat. Kurssiin kuuluu myös yritysvierailupäivä alan yrityksiin. Tulemme vierailemaan Inexin automaattisessa logistiikkakeskuksessa ja Finnvacumilla Sipoossa sekä pakkauksia käyttävässä yrityksessä Helsingissä.

Kurssiin sisältyy lähipäivien lisäksi ryhmätyö. Kukin ryhmä suunnittelee ja toteuttaa mallikappaleen uudeksi pakkaukseksi annetulle tuotteelle. Ryhmätyötä toteutettaessa voi ottaa heti tuoreeltaan käyttöön kaikki kurssin aikana kertyneet tiedot, taidot ja ideat, samoin kuin verkostot. Kokeneet pakkausalan ammattilaiset antavat ryhmälle palautetta suunnitellusta pakkauksesta.

Verkostoituminen on kurssilaisilta saadun palautteen mukaan yksi tärkeimmistä anneista tiedollisen pääoman lisäksi. Kannattaa varata aikaa kurssi-iltojen jälkeen ja jäädä tutustumaan muihin! Verkostoituminen ei kuitenkaan pääty kurssin loputtua, koska kurssin suorittaneet voivat hakea Pakkauskillan jäseniksi. Pakkauskilta kokoontuu pari kertaa vuosittain möötteihin. Kiltamööttien ohjelmassa on yritysvierailuja ja illallistapahtumia, oiva tilaisuus verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa siis. Kiltaan kuuluu tällä hetkellä yli 400 pakkausalan toimijaa.

Peruskurssista sanottua:

“Pakkauskurssi tarjoili koko pakkausalan kirjon napakassa ja kiinnostavassa muodossa. Hyvin suunniteltu luennoitsijasetti oli todella vaikuttava, ja oli innostavaa kuunnella omien alojensa rautaisia asiantuntijoita, joilla jokaisella oma persoonallinen ote. Ilmoittautuessani kurssille en ihan ymmärtänyt, miten monipuolisesta kattauksesta oli kyse, ja jokainen luentopäivä toi lukuisia oivalluksia ja lisäsi oman osaamiseni pääomaa. Vaikka asia oli painavaa, tunnelma oli rentoa, mitä itse pidän oppimisessa tärkeänä. 

Toimin itse mekaanisen pakkaus- ja materiaalitestauksen parissa, ja huomattavin etu oli oppia eri pakkausalan toimijoiden käytäntöjen, näkemysten ja trendien vaikutuksesta pakkauksiin ja niihin kohdistuviin vaatimuksiin. Kurssikavereiden kanssa vaihdetut ajatukset, ihmisiin & heidän organisaatioihinsa tutustuminen sekä yritysvierailut olivat suurta helmeä! Kurssilta saatujen verkostojen arvo on merkittävä.

Mikäli tulevaisuudessa tulisi Pakkausalan jatkokurssi, osallistuisin oikopäätä.”
Taija Jolanki,
Kvalitest, Kvalitest Industrial Ltd

Kiinnostuitko?
Lisätietoja Tanja Koukulta, puh. 050 566 1101 tai tanja.koukku @ pakkaus.com

Ilmoittaudu kurssille