Mitä teemme?

Yhdistys seuraa alan teknistä ja taloudellista kehitystä, alaa koskettavia ohjeita, standardeja ja lainsäädäntöä sekä yleensä suhtautumista pakkaamiseen ja välittää näistä asioista tietoa jäsenilleen.

Edunvalvonta


Suomen pakkausala täyttää asiakkaiden, viranomaisten ja kuluttajien yhteiskuntavastuulliset odotukset tarjoamalla toiminnalliset, ympäristölliset, terveydelliset ja sosiaaliset vaatimukset täyttäviä pakkauksia.

SPY osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa alaan koskevan sääntelyn kehittämiseen. SPY on jäsen ympäristöministeriön Jätealan strategisessa yhteistyöryhmässä ja Suomen Standardisoimisliitto SFS:n Pakkauskomiteassa.

Suomessa SPY vaikuttaa pitämällä säännöllistä yhteyttä poliittisiin päättäjiin eduskunnassa sekä viranomaisiin. Aktiiviset suhteet SPY:llä on ympäristöministeriöön, maa- ja metsätalousministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön ja valtiovarainministeriöön sekä niiden alaisiin virastoihin ja laitoksiin (mm. Ruokavirasto).

EU:ssa SPY ylläpitää suoria kontakteja suomalaisiin eurokansanedustajiin sekä komissaarin kabinettiin. Välillisesti SPY vaikuttaa toimimalla EUROPEN European packaging and environment -järjestössä.

Suomen Pakkausyhdistys on Scandinavian Packaging Organisation SPA:n ja World Packaging Organisation WPO:n jäsen.

Visio

  • Suomi on kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö pakkausalalle


Missio

  • Jäsenyritysten kilpailukyvyn tukeminen toimntaedellytyksiä parantamalla
  • Osaamisen ja innovatiivisuuden kehittäminen koko pakkausalalla
  • Pakkausalaa koskevan tiedon hankkiminen, jalostaminen ja jakaminen jäsenistön, sidosryhmine ja median käyttöön