Tietoa pakkauksista

Kun kuluttaja saa käsiinsä minkä tahansa tuotteen, se on yleensä kulkenut pitkän jakelutien ja käynyt matkallaan läpi monta eri käsittelyvaihetta. Jotta tuote kestäisi kaikki jakelun aiheuttamat rasitukset, se pitää pakata asianmukaisesti. Tuotannosta on myös useimmiten kulunut aikaa ja ilman asianmukaista pakkausta tuote saattaa pilaantua.

Nykyaikainen jakelujärjestelmä ei toimisi ilman pakkauksia, jotka mahdollistavat tehokkaan ja usein automaattisen käsittelyn kuljetuksessa ja varastoinnissa. Pakkausten avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä niin kuljetuksissa, varastoinnissa kuin myymälätyöskentelyssä. Lisäksi oikein suunniteltu ja toteutettu pakkaus helpottaa tuotteen käyttöönottoa ja säilytystä kotona.

Pakkauksella on tärkeä tehtävä myös tuoteinformaation välittäjänä. Pakkauksen päällysmerkinnät auttavat kuluttajaa valitsemaan omia tarpeitaan vastaavan tuotteen ja antavat tärkeää tietoa tuotteen ominaisuuksista ja sen käytöstä. Pakkauksissa on myös erilaisia jakelun kannalta tärkeitä merkintöjä. Pakkaus on myös tärkeä osa tuotteen markkinointia ja markkinointiviestintää, mikä asettaa omat vaatimuksensa pakkauksen ulkoasulle.

Pakkauksen kolme perustehtävää ovat pakkaussuunnittelun lähtökohta ja ne palvelevat ennen kaikkea kuluttajansuojaa. Tätä edellyttää jo lainsäädäntö ja pakkauksilla onkin erittäin tärkeä tehtävä nykyaikaisen korkean kuluttajansuojan välineenä.